อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่สอง วันที่หก

***อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่สอง วันที่หก***

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.อุบลราชธานี และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก”ซิโนฟาร์ม” เข็มที่สอง วันที่หก พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน (องค์กรและบุคลากรทางการศึกษา) ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า Otop Center อบจ.อุบลราชธานี
โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมทักทายให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับบริการ ตามจุดต่างๆ และแสดงความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน ในระหว่างดูแลประชาชนขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองไปด้วย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯประจำวัน อบจ.อุบลราชธานี จะมีเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการทุกวัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้มารับบริการตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/กฤช-โกศล-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี