อบจ.อุบลราชธานี ตรวจความคืบหน้า เครื่องจักรกลปฏิบัติงาน ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

***อบจ.อุบลราชธานี ตรวจความคืบหน้า เครื่องจักรกลปฏิบัติงาน ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี***

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ. อุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ที่เข้าดำเนินการปรับปรุง เกรดซ่อมแซมถนนภายใน ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันท์ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานีพร้อมด้วยนายคมสิงห์ โตใหญ่ยิ่งเจริญกุล สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี นายวสันต์ อุตม์ทอง กำนันตำบลขี้เหล็กและผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้จัดทำบันทึก (MOU) ประสานขอสนับสนุนใช้เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการปรับเกรดถนนภายในตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้การคมนาคมเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ภูมิเบศน์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี