นายกอบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่สอง

***นายกอบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่สอง***

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.อุบลราชธานี และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก”ซิโนฟาร์ม” เข็มที่สอง วันที่เจ็ด พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า Otop Center อบจ.อุบลราชธานี
โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมทักทายให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับบริการ ตามจุดต่างๆ และแสดงความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงา น ซึ่งภายหลังปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯประจำวัน อบจ.อุบลราชธานี จะมีเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการทุกวัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้มารับบริการตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี