อบจ.อุบลราชธานี มอบอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการ และรถเข็นวีลแชร์ ให้พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ

***อบจ.อุบลราชธานี มอบอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการ และรถเข็นวีลแชร์ ให้พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ***

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายก อบจ. อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ. อุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ คนแก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีข้อมูลจาก อสม.และผู้นำชุมชน ที่แจ้งเหตุผ่านสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานีในพื้นที่ ว่ามีผู้ต้องการขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งล้วนเป็นผู้พิการเป็นผู้ยากไร้ โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันนท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี น.ส.นันท์นภัส วาจาดี สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย นายสิทธิพล กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกอบจ.อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ตนพร้อมคณะ นำกายอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการจำนวน 1 ชุด และรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ไปมอบให้แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอาพาธป่วยติดเตียง กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับเครื่องอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการ นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ทางศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ อบจ.อุบลราชธานี ได้ผลิตและคิดค้นขึ้นมา เพื่อนำไปช่วยเหลือคนพิการในการทำกายภาพบำบัด ในการกระตุ้นบริหารกล้ามเนื้อแขน และขา ที่อ่อนแรง ให้สามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติ นอกจากนี้ที่ศูนย์เอื้อฯ ยังเป็นศูนย์ผลิต ซ่อมบำรุงรักษา แลกเปลี่ยน รับบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนมีการออกหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อมาได้ที่ 045-311-689 หรือสอบถาม/ประสานขอรับความช่วยเหลือผ่านทาง สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี (สจ.)ในเขตพื้นที่ของท่าน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ ณรงค์-ภาพ/ภูมินทร์-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี