อบจ.อุบลราชธานี ไม่ทิ้งกัน” นำถุงยังชีพเสบียงอาหาร มอบช่วยเหลือผู้ยากไร้

***อบจ.อุบลราชธานี ไม่ทิ้งกัน” นำถุงยังชีพเสบียงอาหาร มอบช่วยเหลือผู้ยากไร้***

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบจ.อุบลราชธานี นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มอบให้กับผู้ยากไร้ ที่กำลังประสบความยากลำบาก ไม่มีที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ทำกิน บ้านคำเจริญ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันนท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี น.ส.นันท์นภัส วาจาดี สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยจากการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพบว่า ครอบครัวนายนภดล มีฐานะยากจน ไม่มีบ้านอยู่อาศัย ไม่มีที่ทำกินและนายนพดลผู้เป็นเสาหลักยังป่วยแขนขาอ่อนแรงเดินไม่สะดวก ทำให้ต้องลำบากไม่มีรายได้ ในขณะที่ภรรยาต้องแบกรับภาระค่าข้าว ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายลูกสาวในวัยเรียนอีก 2 คน ทุกวันนี้ชีวิตลำบากแทบจะไม่มีข้าวกินเพราะไม่มีเงิน โดยการได้รับความช่วยเหลือจาก อบจ.อุบลราชธานีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด จึงขอขอบคุณนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานีพร้อมทีมงานเป็นอย่างมาก ที่มาช่วยเหลือตนและครอบครัวในครั้งนี้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ ณรงค์-ภาพ/ภูมินทร์-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี