อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ***
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 140 ชุดให้แก่ผู้แทนอำเภอ 7 อำเภอ คือ อำเภอพิบูลมังสาหาร วารินชำราบ โขงเจียม สว่างวีระวงศ์ สิรินธร ตาลสุม และอำเภอนาจะหลวย เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.Ubon.go.thFacebook.com/UbonRatchathaniPaoYoutube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQInstagram.com/ubon_paoโทร 045-250-333สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี