อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องสูบน้ำและรถฟาร์มแทรคเตอร์ ของกลุ่มเกษตรกร

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องสูบน้ำและรถฟาร์มแทรคเตอร์ ของกลุ่มเกษตรกร***
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องสูบน้ำและรถฟาร์มแทรคเตอร์เพื่อการเกษตร แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ น้ำมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและรถฟาร์มแทรคเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูกาลผลิต 2564 – 2565 จำนวน 86 กลุ่ม แยกเป็น กลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 19 กลุ่ม, กลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 27 กลุ่ม และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จำนวน 40 กลุ่ม สำหรับการประชุมชี้แจงดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการใช้เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง อย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการกลุ่มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.Ubon.go.thFacebook.com/UbonRatchathaniPaoYoutube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQInstagram.com/ubon_paoโทร 045-250-333สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-โกศล-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ/#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี