อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564***

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอภิรักษ์ นามบุตร รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้พิจารณาการยกเว้นค่าเช่า หรือลดค่าเช่าให้แก่ผู้เช่า จำนวน 38 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 เนื่องจากที่ประชุมเห็นชอบให้ลดค่าเช่า ร้อยละ 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นคณะกรรมการฯจะได้พิจารณาหาทางช่วยเหลืออีกต่อไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.Ubon.go.thFacebook.com/UbonRatchathaniPaoYoutube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQInstagram.com/ubon_paoโทร 045-250-333สมใจ-ข่าว/จีรพงศ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี