อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนถ่ายโอน เพิ่มความปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

***อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนถ่ายโอน เพิ่มความปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ ออกซ่อมแซมถนน หรือจุดอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ 1. อบ. 3181 บ.ห้วยข่า – บ.คำบาก อ.บุณฑริก 2. อบ. 3089 บ.โนนบาก – บ.ห้วยทราย อ.บุณฑริก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ดังกล่าวต่อไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.Ubon.go.thFacebook.com/UbonRatchathaniPaoYoutube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQInstagram.com/ubon_paoโทร 045-250-333สมใจ-ข่าว /กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3Fern Indy และคนอื่นๆ อีก 2 คน

3Fern Indy และคนอื่นๆ อีก 2 คน